Clara Meijer-Wichmann Penning

De Liga voor de Rechten van de Mens heeft op vrijdag 3 november de Clara Meijer-Wichmann Mensenrechtenpenning in 2023 uitgereikt aan Clara en Sjaak Sies-Frank, voor hun buitengewone inspanningen voor de rechten van met name de mensen die te weinig middelen hebben om voldoende en gezond te eten.

Dit is wat de Liga voor de Rechten van de Mens over Clara en Sjaak Sies zegt:

Clara en Sjaak Sies-Frank hebben met buitengewone volharding de Voedselbank gestart en aan de wieg gestaan van een landelijk netwerk van voedselbanken. Daarmee hebben zij veel mensen concreet geholpen en een zeer grote bijdrage geleverd aan het zichtbaar maken van het armoedeprobleem. Zij hebben laten zien dat eigen burgerinitiatief, uitgevoerd op vrijwillige basis, zeer belangrijke gevolgen kan hebben.”